PORTY, BAJTY, OSMIBITY
Počítače na koleni
Martin Malý
Vydavatel:
CZ.NIC, z. s. p. o.
Milešovská 5, 130 00 Praha 3
Edice CZ.NIC
www.nic.cz
1. vydání, Praha 2019
Kniha vyšla jako 21. publikace v Edici CZ.NIC.
ISBN 978-80-88168-39-3
© 2019 Martin Malý
Toto autorské dílo podléhá licenci Creative Commons
(http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/cz/), a to za předpokladu, že
zůstane zachováno označení autora díla a prvního vydavatele díla, sdružení
CZ.NIC, z. s. p. o. Dílo může být překládáno a následně šířeno v písemné či
elektronické formě na území kteréhokoliv státu.
ISBN 978-80-88168-39-3
— Martin Malý
Porty, bajty, osmibity
Počítače na koleni
— Edice CZ.NIC
Poděkování
Poděkování
Děkuji svému nakladateli za důvěru a péči, věnovanou této knize.
Děkuji všem, kteří mi s psaním knihy fandili. Dodávali mi sílu, když bylo
psaní nekonečné.
Děkuji všem, co přečetli rukopis a přispěli poznámkami. Díky nim je kniha
o něco jasnější a srozumitelnější.
Děkuji designérům Davidu Švejdovi a Jakubu Goldmannovi za návrh
a vypracování grafických inzerátů ve stylu počítačových časopisů z 80. let.
Děkuji Míše, že se mnou proces psaní vydržela. Už podruhé.
Předmluva vydavatele